Profil Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tenaga pendidik NO NAMA / NIP JABATAN  DAN TUGAS POKOK / TAMBAHAN 1 Ir. Leonard Tawalujan,MT NIP  : 19580105 199009 1 001 Ketua Jurusan Teknik Mesin 2 Franklin Bawano, ST,. MT NIP  : 19700317...

Audit Internal

Tugas Bahasa Ingrris

Tugas Bahasa Inggris ini di sponsori oleh Dosen Mata Kuliah Drs. Tonny Rasuh, M.Hum https://www.youtube.com/watch?v=nHMYro2A5zg   https://www.youtube.com/watch?v=rAVmtFKVrMA   https://www.youtube.com/watch?v=E3frqe9Kik4   https://www.youtube.com/watch?v=WMGNR2GUWFA   https://www.youtube.com/watch?v=ZIlBNdFgY-Y   https://www.youtube.com/watch?v=BOdppFH2TdA   https://www.youtube.com/watch?v=Bzq6ePUKRNk   https://www.youtube.com/watch?v=HHTEMxMQG-Y   https://www.youtube.com/watch?v=a-98syGsWsM   https://www.youtube.com/watch?v=KWgaOG8Ll5A   https://www.youtube.com/watch?v=23SXX3n2YTw   https://www.youtube.com/watch?v=Dz8oYcPXFIc   https://www.youtube.com/watch?v=PWJwPT4EoXw   https://www.youtube.com/watch?v=d7cO3TrbtSI   https://www.youtube.com/watch?v=Yl036vqBSiM   https://www.youtube.com/watch?v=MT6HFoIPbxM     https://www.youtube.com/watch?v=CDbFdCxy8ZQ   https://www.youtube.com/watch?v=Pt4nkzkUPxs   https://www.youtube.com/watch?v=fuf_gD0Jtm8   https://www.youtube.com/watch?v=00C2LOo_wlE   https://www.youtube.com/watch?v=Au9QSaYY_rI   https://www.youtube.com/watch?v=2bsFuQN2UCw  

Mars Politeknik Negeri Manado

https://www.youtube.com/watch?v=U32o9PvCOmc